Maksullista seuraa homo avoin yli kokkola

maksullista seuraa homo avoin yli kokkola

Eräissä kunnissa tuki- ja erityisopetusta tarjotaan niin vähän, että oppilaan lakisääteiset oikeudet eivät toteudu. Mutta on meillä myös ongelmia: Koulutuspoliittiset linjat eivät aina toteudu. Vuonna liikkeelle laitettu yhtenäisen perusopetuksen hanke ei esimerkisi ole juurikaan edennyt. Vasta joka kymmenennessä koulussa kaikki perusopetuksen luokat toimivat saman katon alla.

Suurin osa peruskouluista toimii niinkuin ennenkin. Tällä vauhdilla muutosvaihe vie 60 vuotta. Niinikään puhti on kadonnut tietoyhteiskuntaliikkeestä. Suomalaislapset eivät viihdy koulussa. Näinhän yksi PISA-kysymys väittää.

Espoossa oppilaiden kouluviihtyvyden keskiarvo asteikolla on 4. Mitä sen pitäisi olla? Oppilaat eivät saa osallistu kouluissa päätöksentekoon Oppilaat haluavat osallistua ruuasta ja istutuksista päättämiseen IV. Tasa-arvo ei toteudu päättöarvostelussa Pienissä kunnissa annetaan osaamista paremmat numerot V. Koulukiusaaminen on vastenmielinen asia, ja silti sitä esiintyy kaikissa kouluissa samalla lailla kuin työpaikkakiusaamista aikuisten yhteisöissä.

Meissä jokaisessa näyttää asuvan valitettavasti pikkupiru. Suomalaisen lastenpsykiatrian alaan kuuluvan yli 20 vuotta kestäneen poikien seurantatutkimukseen mukaan koulukiusaaminen on erittäin vakava oire myöhemmistä vaikeuksista.

Kahdeksanvuotiaina päivittäin toisia kiusanneille kertyi nuoruus- ja aikuisiässä selvästi enemmän rikoksia. Erityisen suuri riski oli, jos kiusaamiseen liittyi muita käytöksen ja tunne-elämän ongelmia. Tälläisella yhdistelmällä on selkeä yhteys myöhemmän iän rikollisuuteen. Kiusaaminen on kuin varoitusmerkki. Hälyttäviä oireita ovat jatkuva aggressiivisuus ja kyvyttömyys hallita kiihokkeita eli tuhoava ja rajoja rikkova käytös.

Andre Souranderin mukaan näitä ongelmia tulisikin seuloa samalla tavalla, kun seulotaan sokeritautia tai lasten ylipainoisuutta- Lisäksi pitää olla myös apua ja hoitoa tarjolla. Oppilaita katoaa jonnekin yläkoulun jälkeen. Missä LOST- ryhmä on? Suomessa kuutisen prosenttia ikäluokasta jää edelleen koulutuksen ulkopuolelle peruskoulun jälkeen.

Mm espoolaiskoulujen opettajat ovat huolissaan erityisopetuksen rapautumisesta kaupungin opinahjoissa. Erityisopetusta vaativien lasten määrä kasvaa jatkuvasti. On arvioitu, että tätä vauhtia kaikkia oppilaat ovat pian eritysoppilaita. Valitettavasti erityisopetuksen resurssit laahaavat perässä. Myös pätevästä henkilöstöstä on huutava pula. Tällä hetkellä Espoossa erityisopetusta antavista opettajista lähes puolet on epäpäteviä.

Opettajien osaaminen vanhentuu siinä. Kaikki eivät saa täydennyskoulutsuta. Kaikki eivät sitä haluakaan. Perusopetus kärsii siitä, että poliittiset päättäjät jatkavat luvun laman aikana aloitettua säästöjä huolimatta siitä, että tilanne on muuttunut.

Säästövaihde on jäänyt päälle myös vakavaraisissa kunnissa. Tehokkuus saadaan maksamalla alipalkkaa ja laiminlyömällä koulukiinteistöjen hoito. Suomi on täynnä homekouluja. Monessa kunnassa on vaarallisen ohut kouluhallinto. Jargon-retoriikka jossa resurssit korvataan vahvalla tahtotilalla menee meillä läpi. Opetusryhmät ovat liian suuria. Pitkään muhineen vakavan homeongelman paljastuminen esim.

Laajasalon alakoulussa nostaa surullisella tavalla esille rakennusvirheiden ja silkan välinpitämättömyyden seuraukset julkisissa rakennuksissa. Kouluille pitäisi ehkä määrätä säännölliset kuntotarkastukset. Puolessa kouluista on kosteusvaurioita. Kyse ei ole pikkuasiasta. Sairastuvilta lapsilta umpeutuvat monet ammatinvallinnan polut- suurimmaksi osaksi välinpitämätömyyden vuoksi.

Koulutuspolitiikassa tehdään opettajien mielestä myös ratkaisuja, jotka eivät edistä koulutyötä. Opetusuunnitelma on opettajien mielestä liian vaativa ja liian sitova. Oppilasaines vaikeutuu koko ajan. Opetusryhmät ovat opettajista liian suuria. Tutkijoiden mukaan oppilaiden erilaisuus ei ole pedagoginen ongelma, mutta 25 oppilasta suuremmat opetusryhmät ovat sitä. OAJ onkin esittänyt alaluokkien kooksi enintään 18 oppilasta, ja Opetusryhmät ovat Suomessa muita maita pienemmät.

Perusasteella on yhtä opettajaa kohden 15,9 oppilasta kun määrä järjestön jäsenmaissa on keskimäärin 16,7. Eli marisijoita koko porukka, niinkö? Laajavuoren koululla Vantaan Martinlaaksossa. Oppilaat olivat palaamassa välitunnilta, kun viides- ja kuudesluokkalaiset pojat ryhtyivät tappelemaan koulun pihassa. Opettaja meni väliin ja yritti hillitä oppilasta ottamalla tästä kiinni. Toiselta oppilaista meni pinna ja hän löi nyrkeillä opettajaakin. XIV Myös opetukseen liittymättömien tehtävien kasvava määrä ja kiire vaikeuttavat usein opetuksen onnistumista.

Kiireen kokemusta kasvattaa lisäksi projektien ja kokousten tulva. XV Vanhemmat muuttuvat hekin opettajien mielestä vaikeiksi. Kodin ja koulun yhteistyö on yhä useammin kanteluita. XVI Opettajien palkkataso ei vastaa työn vaativuutta. Suomalaisopettajilla on median mukaan ruusuiset olot verrattuna kollegoihin muissa maissa.

Perusteluksi esitetään, että opettajien palkat ovat nousseet Suomessa selvästi enemmän kuin muissa kehittyneissä maissa. Kymmenen vuoden aikana suomalaisopettajat ovat kasvattaneet tienestejään jopa yli 40 prosenttia, mikä ylittää tuntuvasti vertailumaiden tason. Samaan aikaan jätetään - tarkoituksella- kertomatta, että aihetta palkankorotuksiin on ollutkin.

Suomalaiset opettajat sijoittuvat yhä palkkavertailussa OECD-maiden keskitasolle loistavista tuloksistaan huolimatta. Suomalaisen luokanopettajan alkupalkka on ostovoimaan suhteutettuna reilusti alle puolet OECD-maiden parhaiten palkatun eli luxemburgilaisen opettajan palkasta.

Rehtorien asiat eivät ole kunnossa. Sen myöntävät monet tahot. Uhkana on rehtorien loppuminen ja rehtorien uupuminen.

Työ täyttyy yksipuolisista ikävistä tehtävistä. Jokaisen olisi kuitenkin saatava myös edistää hyvää maailmassa. Rexeillä se tarkoittaa aikaa pedagogiselle johtamiselle.

Seuraavana vuonna Petaksen sivukoulu itsenäistyi Viherkallion kansakoulusta. Myllykylän kansakoulun johtokunta valitsi ensimmäisessä kokouksessaan Oma opetussuunnitelma hyväksyttiin 3.

Lukuvuonna oppilaita oli Oppilasmäärä ylitti rajan ensimmäisen kerran vuonna Peruskouluun siirryttäessä oppilaita oli Vuonna oppilasmäärä kasvoi kerralla sadalla oppilaalla Seuraavana vuonna tehtiin kaikkien aikojen ennätys oppilasta!

Tuon jälkeen oppilasmäärä on vaihdellut Lukuvuonna Auroran koulussa on oppilasta ja 15 luokkaa. Vankan perusopetuksen ja vahvojen tukitoimien lisäksi painotetaan taidekasvatuksen keinoin toteutettua kulttuurikasvatusta.

Edellisestä ovat esimerkkinä mm. Charles Dickensin Oliver Twist on musiikkinäytelmä. Se kertoo heitteille jätetyistä lapsista, jotka selviävät aikuisten julmassa maailmassa, jossa ei juuri lasta kunnioita.

Ja niinkuin kaikki hienot tarinat, Twistissäkin hyvä voittaa lopulta ja paha saa palkkansa, hieman sosiaaliluokasta riippuen joko rangaistuksen tai anteeksiannon muodossa. Oliver Twist oli Charles Dickensin toinen romaani. Kirja julkaistiin alunperin kuukausittain ilmestyvinä osina. Ensimmäinen niistä julkaistiin helmikuussa ja viimeinen huhtikuussa Jokaiseen osaan liittyi George Cruikshankin piirtämä kuva.

Oliver Twist on ensimmäinen englanniksi kirjoitettu kirja, jonka päähenkilönä on lapsi. Teosta on kuvattu sosiaaliseksi romaaniksi; siinä kritisoidaan luvun alun englantilaista järjestelmää, jossa köyhät pakotettiin työlaitoksiin ja jossa käytettiin lapsityövoimaa.

Kirja kuvailee romantisoimatta rikollisten elämää. Dickensin kirja pohjautuu ainakin osittain tosikertomukseen Robert Blincoesta, pojasta, joka oli sijoitettu työtaloon. Siellä lapset tekivät töitä 14 tuntia päivässä ja kuusi päivää viikossa. Mistä voisimme olla nöyrästi ylpeitä? Yhteistyöstä puhutaan usein romanttisesti, niin kuin se olisi vain kaunis, helppo ja mukava asia. Tällaisen puheen rinnalle kaivataan lisää rakentavaa keskustelua myös hankalista tilanteista, kipukohdista.

Pahimmillaan kodin ja koulun kohtaamiset muodostuvat ahdistaviksi valtataisteluiksi, joissa lapsen parhaan sijasta etsitäänkin syyllisiä ja virkavirheitä. Yleensä vanhemmat ovat koululle voimavara. Sitten on hankalia, jopa väkivaltaisia vanhempia. Ja vanhempia, joilta ovat voimat loppu. Tarvitsemme työvälineitä ja aikaa vaikeiden tai kriisivanhempien kohtaamiseen.

Iso ongelma lasten hyvinvoinnin tukeminen avioerotilanteessa ja se, että kaikki vanhemmat eivät anna koulun auttaa vaikeuksissa olevaa lasta. Opettaja erehtyy harvoin siinä, kenellä on ongelmia. Joskus vanhemmilta kuluu vuosia sen hyväksymiseen, että heidän lapsensa tarvitsee apua. Mitä meidän on Auroraa kehitettävä? Kehittämiskohteita 1 Oppimis- ja kasvamistulokset Olemme keskitasoa mailman parhaassa koululaitoksessa.

Testituloksissa on ikäluokkien kesken hurja vaihtelu, samoin rinnakkaisluokkien kesken. Pienellä osalla oppilaita on käytösongelmia, jopa taipumusta käyttää väkivaltaa.

Osa onnistuu lähes kokonaan välttämään oppimisen vaatiman vaivan. Osa käy koulua vasemmalla kädellä. Osa ylittää juuri ja juuri riman. Pääosa opiskelee ja tekee hyvin oppimistehtävät. Jollei sieltä tule sähköä, sitä ei tule. Siksi olisi niin tärkeää vaalia jokaisen työintoa ja osaamista. Keinoja voisivat olla mm, - työn erityisesti toisen asteen työn jakaminen tasaisesti - koulutustiedon jakaminen - työn kuormittavuuden keventäminen, oppilaiden sitoutuminen koulutyöhön ja hyvään käytökseen , mm.

Pedagogiikan voimal l a ajattelutapa 2. TIP-hanke Kesua lukeva päättele, että aamu- ja iltapäivätoiminta ei ilmeisesti laajene 3. Arvioidaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lainsäädännön toimivuutta ja toiminnan laatua. Arvioinnissa selvitetään, miksi toiminta ei ole aiemmin asetettujen tavoitteiden laajuista. Lisäksi selvitetään, miten avustusjärjestelmä, kilpailuttaminen ja sopimusten määräaikaisuus vaikuttavat kolmannen sektorin mahdollisuuksiin järjestää toimintaa sekä sitä, millaisin toimenpitein kolmannen sektorin mahdollisuuksia toiminnan järjestämiseen voidaan parantaa.

Arviointi toteutetaan vuonna Espoon suomenkielinen opetuslautakunta on siis halunnut TIP-hankkeen. Auroran koulussa käynnistyi syksyllä kaksilukuvuotinen Turvallinen iltapäivä —hanke TIP.

Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten turvallisuutta lyhentämällä oppilaiden ilman aikuisten ohjausta viettämää kouluajan ulkopuolista aikaa. Syyskuun alussa palvelua on käyttänyt 19 lasta. Edellisenä keväänä tehdyn huoltajakyselyn mukaan lasta tarvitsisi tällaista maksullista palvelua. Vain yksi lapsista tarvitsee aamutoimintaa joka päivä, ja pääosa kertaa viikossa. Toiminnan tarve riippuu lasten lukujärjestyksestä. Leikkikenttä on auki klo Palvelu on toistaiseksi maksutonta, ja sitä käyttää tällä hetkellä 27 lasta.

Edellisenä keväänä tehdyn huoltajakyselyn mukaan maksullista iltapäivätoimintaa tarvitsisi 55 lasta. Heistä 15 osallistuisi toimintaan päivittäin. Tarve riippuu ratkaisevasti lasten työjärjestyksistä. Jos koulu päättyy klo Mitä myöhemmin päivä päättyy, sitä vähemmän tarvetta on.

Tätä palvelua käyttää 37 lasta. Välipala maksetaan 10 euron kortilla. Siitä ruksataan vakiohintaiset ostokset. Edellisenä keväänä tehdyn huoltajakyselyssä ei tarjottu erillistä välipalamahdollisuutta, vaan se oli liitetty iltapäivätoimintaan osallistumiseen. Arvio tarpeesta oli sen mukaan 55 lasta, mutta he eivät söisi välipalaa joka päivä. Kerhokeskus- koulutyön tuki ry: Tarjoamistamme kerhoista ehdot täyttää viisi TIP-kerhoa: Aloittelijoiden bändikerho, Bändikerho, Tanssikerho, Salibandykeho ja Tekniikan kerho.

TIP tuotti yhteensä viisi koulun opettajien vetämää TIP-kerhoa, kolme koordinaattorin vetämää köksäkerhoa ja ulkopuolisten järjestäjien kerhot: Sporttis, sanapaja, Kuviskerho ja soitonopetus sekä syysloman jälkeen kannelryhmä. Lippajärveläislasten mahdollisuudet harrastaa omalla koululla koulupäivän ja iltapäivän aikana kasvoivat kokeilun vuoksi roimasti. Bändikerhoissa oli yhtensä 19 kerholaista, tanssikerhossa 13, salibandyssa 10 ja teknikan ATK kerhossa 9.

Yhteensä opettajien TIP-kerhoissa oli siten 51 lasta. TIP-kordinaattori Sarin kolmessa köksa-kerhossa oli lisäksi mukana 31 lasta. Yhteensä koulun järjestämissä kerhoissa harrasti näin yli 80 lasta!

Kun tähän lukuun lisätään ulkuolisten toimijoiden järjestämät Sanapaja, Kuvis-kerho, Sporttis ja soitonopetus, ylittyy TIP-kerholaisen määrä. Huoltajakyselyn perusteella kerhotoimintaan haluaisi osallistua oppilasta.

Suosituimpia soittimia olivat piano ja kitara. Näiden lisäksi koululla pyörii ennätysvahvasti siestakerhoja: Oppilaitten mahdollisuudet löytää itselleen harrastus ovat kertaistuneet viime lukuvuodesta. Se on hieno asia. VAIHE II Hankkeen ensimmäisen vaiheen ajan aamukerho, leikkikenttätoiminta sekä koulun oman henkilökunnan vetämät kerhot ovat olleet perheille maksuttomia. Välipala- ja ulkopuolisten tahojen vetämä kerhotoiminta ovat olleet alusta saakka maksullisia. Espoon kaupunginvaltuusto on jo hankkeen suunnitteluvaiheessa edellyttänyt, että Aurorassa kehitellään kahden lukuvuoden aikana malli turvalliselle iltapäivälle, joka olisi kustannusneutraali.

Se oli perusteltua kokeilun alkuvaiheessa, mutta lopullisen mallin kohdalla näin ei voi olla. Tavoitteenamme olikin jo kevätlukukaudeksi löytää keinoja, joilla hankkeesta saamamme tuotot kattaisivat yhä enemmän toiminnasta aiheutuneita kuluja.

Toiminnasta on joko alettava periä maksuja tai sitten meidän on löydettävä muita keinoja saada sisään rahaa. Yhdistämällä toiminnat saataisiin monia synergiaetuja. Jos käytössä olisi usea vetäjä, voitaisiin järjestää myös rinnakkaisohjelmaa Maaliskuun kokoukseen lautakunta tekikin päätöksen yhdistää TIP-hanke ja lakisääteinen iltapäivähoito ensi lukuvuodeksi.

Olemme ainoa espoolaiskoulu, joka itse järjestää iltapäivähoidon. Saamme siis integroida lakisääteinen aamu- ja iltapäivähoito yhteen Etelä-Sipoon koulun mallin mukaan. Ensimmäiset vieraat kävivät tutustumassa touhuihimme ihan luvun alussa. Olemme siis harrastaneet ideoiden avointa jakoa pian 17 vuotta. Ensin esittelimme esteettisestä eheyttämisestä. Toisen aallon vieraat tarkkaili s iestaamme.

Sitten tuli lama, ja opettajat pysyivät kouluissaan. Oppimiskeskus on innovatiivinen konsepti, jolla pyritään tukemaan seuraavien vuosien aikana espoolaiskoulujen jatkuvaa kehittymistä.

Lyhyesti ja yksinkertaistaen kyse on siitä, että valituissa kouluissa joukko opettajia ottaa sivuhommakseen kouluttaa muiden koulujen opettajia. Koulutus tähtää hyvien, valmiiden käytänteiden levittämiseen. Vanha koulutus antaa nälkäiselle kalan. Uudessa koulutuksessa opetellaan kalastamaan. Uudessa koulutuksessa syntyy uutta, jota ei aikaisemmin ole ollut. Ote on ongelma- ja asiakaslähtöinen, prosessimainen, konsultatiivinen ja siinä voidaan hyödyntää projektirakennetta.

Oppiminen ymmärretään uusien ideoiden luomiseksi ja kehittelemiseksi toiminnassa ja erityisesti yhteisessä toiminnassa. Tällainen koulutus vaatii aikaa ja useita tapaamisia.

Jokainen koulutettava on itse vastuussa omasta prosessistaan, mutta parhaimmillaan koulutuksessa pystytään auttamaan myös oman prosessin ymmärtämistä. Koulutettavat voimaantuvat itseohjautuviksi, eikä koulutus kasvata heissä riippuvuutta kouluttajaan. Koulutettavat oppivat myös toisiltaan; he jakavat vastavuoroisesti omaa ammattitaitoaan ja kokemuksiaan yhteisen ongelman ratkaisussa.

Parhaimmillaan syntyy omaa työtään tutkivien ja kehittävien ammattilaisten joukko ja omaa toimintaansa kehittävien koulujen verkosto. Mitä meistä tulee, jos pystymme murtamaan muurit yhteisen oppimisen tieltä? Jos onnistumme tässä, vapautamme espoolaispettajissa ja rehtoreissa olevan valtavan osaamisen yhteiseksi voimavaraksi.

Muurit sen tieltä murretaan yhteisellä oppimisprojektilla. Tällainen uusi koulutusnäkemys haastaa myös koulutuksesta vastaavia uudistumaan. Täydennyskoulutuksen vaikuttavuustutkimusten perusteella vaikuttavinta on koulutus, johon liittyy teoriaa, harjoittelua ja oma tukipari. Kaikkiaan täydennyskoulutuksessa tulisi osata yhdistellä fiksulla tavalla kaikkia käytetävissä olevia keinoja: Homma jäi meillä vielä kesken.

Ensisijaisena tavoittenamme on järjestää usealle koululle yhteisiä oppimisprojekteja, joiden pedagogisena ytimenä on inhimillisen kasvun edistäminen luomalla oppilaille mahdollisuuksia edetä koulupäivän aikana itselleen tärkeiden kasvutavoitteiden suuntaan. Etsimme uusia ideoita tuoda harrastus koulutyöhön.

Nousin tänä aamuna klo 6. Sai vaimo nukkua hieman pidempään. Ensi viikosta näyttää tulevan juoksuviikko. Maanantai-iltana puhun kansanedustaja Johanna Karimäen vihr, kansalaisinfossa peruskoulusta.

Tiistaina olemme professori Juhani Hytösen kanssa Opettaja-tv: Torstain ja perjantain vedän rehtori Anneli Rautiaisen kanssa Espoon isännöimää Tulevaisuuskasvatuksen kouluttajakoulutusta. TÄLLÄ kertaa päätin valmistautua edessä oleviin tilaisuuksiin käymällä läpi kaikki tämän blogin lastut noin 15 kuukauden ajalta. Eiköhän näistä aihioista hiomalla tule muutamaan luentoon ja alustukseen eväät? Joten perälauta alkaa pian näkyä. Virheet tuntuvat, mutta korjausliikkeitä ei saa vielä tehdä.

Taistelu lisätunneista on jo alkanut. Mikään ryhmä ei ole kuitenkaan ilmoittanut, että sen tuntimääriä voisi laskea. Epidemia alkoi uusliberalistien piiristä. Suurin osa elää vielä taudin ensivaihetta, johon kuuluu innostava kiihoitustila. Ja auki siellä, missä ei tarvitse suojella luontoa. Paremman tulevaisuuden etsijät salaa veneisiin tai auton rakenneosiin.

Tautiin ei ole vastalääkettä. Vain pieniä vastarintapesäkkeitä, kuten Kemijärvellä ja Tiibetissä. Ison Gee myötä koulutuspolitiikka on alkanut totella yhä kiltimmin talouspuhetta. Sen kielen maailmassa pyhänä kirjana on pankkikirja. Johtava arvo on kustanustehokkuus.

New Public Management lietsoo vihaa julkista sektoria kohtaan. Sillä on ikävä asenne: Kuinka kaksi köyhää kuntaa pystyisi oikeasti nostamaan palveluidensa laatua? Kuka huolii kaikkei köyhimmät kunnat? Syntyykö Suomeen vaivaiskuntien joukko. Ne tuhlaavat kuitenkin kaikki rahat, mitä niille annetaan.

Iso Ge vaikuttaa kaikkeen, jokaisen arkeen. Sanoa ei kai saisi, että siihen liittyisi ongelmia. Emme halua maksaa seinistä. Onko jossain vielä puolityhjä luokka? Ulkomaalaistaustaisen väestön osuus kasvaa pian He tarvitsevat räätälöityjä palveluita.

Meillä ei kuitenkaan ole toimivaa ratkaisua maahanmuuttajien kotouttamiseksi. Ei median kuumentamien murrosikäisten pedagogiikkaa. Meillä ei ole mitään ratkaisua väkivaltaisten, rikkimenneiden lasten koulunpitoon. Koko perheinstituutio elää transformaatiota.

Ydinperhe kuolee, ja sen mukana katoaa lapselle tärkeä suojaverkko, eikä uutta ole vielä tilalle. Viranomaisista ei ole omaisiksi. Väkivaltaisten lasten oireet pahenevat. Hoitopaikkoihin on pitkät jonot. Kulissit eivät saa kaatua. Kodin ja koulun yhteistyötä hoitaa juristi. Tai sitten isä tulee hakkaamaan lapsensa kiusaajat itse kouluun.

Lisääntyvä vanhusmäärä tarvitsee kalliimmat palvelurakenteet. Eläkeläisillä olisi halutessaan seuraavissa eduskuntavaaleissa enemmistö. Työelämä tarvitsee koulutettuja aikuisia.

Kuka muistaisi pieniä lapsia. Nyt on oikein laskettu, mitä lapsi tulee maksamaan. Yhden suomalaisen kasvattaminen ja kouluttaminen aikuiseksi maksaa laman aikana tehdyn arvion mukaan euroa.

Yksi lapsi maksaa elättäjilleen ennen Luku perustuu Tilastokeskuksen ja Stakesin Suomalainen lapsi -selvitykseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä koulutuksen kautta yhteiskunnan rahaa menee ainakin euroa. Mukana ei ole vielä ne kulut, jotka aiheutuvat siitä, että vanhemmat vievät lapsiaan harrastuksiin. Yksi lapsi syö siis rahaa vuodessa Se tekee euroa kuussa. Mitä kaikkea muuta mukavaa sillä rahalla saisikaan? Kouluissa oppilailla ei ole yhtä heistä välittävää aikuista.

Varsinkin pojille ikäkausi on raskas. Nuorisotutkimuseura selvitystyön mukaan noin 20 Kymmeniä tuhansia alle vuotiaita on työttömänä ja kymmeniä tuhansia tietymättömissä. Pääosa joukosta on keskeyttänyt ammattikoulun. Olemmeko luopuneet varhaiskasvatuksen ja ala-asteen idyllien jälkeen kokonaan kasvatuksesta? Jätämmekö nuoremme toinen toistensa kasvatettaviksi?

Kirja kertoo murrosikäisten käsittämättömältä näyttävästä koulunkäyntikulttuurista. Ja opettajien kummallisista tavoista selvitä päivä ja tunti kerrallaan annetuissa reunaehdoissa.

Yritän keskittää opetukseni taukipaikkoihin", päähenkilö kirjoittaa. Yhteiskunnasta putoaminen osataan jo ennustaa. Suomalaisen Lapsesta aikuiseksi - pitkittäistutkimuksen tulokset osoittavat, että pitkäaikaistyöttömyyden todennäköisyys vaihtelee merkitsevästi lapsuusiäin käyttäytymisen ja koti-ilmapiirin perusteella.

Jos lapsella ei ole sosiaalisia taitoja, jos hän ei saa kotoa tukea ja opastusta, hänen todennäköisyytensä kokea pitkäaikaistyöttömyyttä SIKSI lasten epäsosiaaliseen käyttäytymiseen on jaksettava puuttua. Lähettänyt Martti Hellström klo Michael Fullanin vaikeasti omaksuttaviin viisauksiin kuuluu se, että muutoksessa merkittävä osa energiasta on varattava muutoksen aiheuttamien seurauksien kanssa elämiseen coping with the change.

Suomeksi kysymys on valmiudesta tehdä korjausliikkeitä. Ongelmana oli luokkatilan löytäminen kahtia jaetulle luokalle. Teki niin tai näin, ihmisille tuli paha mieli. Lopulta löytyi ratkaisu, jossa kaikki kärsivät, mutta ehkä kukin mahdollisimman vähän. Täytyi jättää Opinmäen pedagogisen työryhmän kokous väliin.

Ja kun olisi vielä aikaa surffailla näiden kahden aivonpuolen välillä riittävästi. Tai sitten pitäisi tatuoida käteen Pasi Valteen ohje: MUTTA ei tämä perjantai ollut ihan nurinperinpäivä. Siihen mahtui myös monta tärkeää kohtaamista. Sain soittaa bassoa aamulla päivänavauksessa. Sain käydä luottamuksellisen keskustelun erään luokan tyttöryhmän kanssa. Kuinka fiksuja lapset ovatkaan.

Arja oli tehnyt maittavaa kanaviilokkia lounaaksi. Ari Wuolle osasi säätää kännykkäni modeemiksi. Nyt pääsen macillani nettiin langattomasti. Opettajien virkavapausasiat etenivät taas yhden opettajan osalta. Oppilailta tuli kannustavaa palautetta tulevaisuuspäivästä. Ehdin lähettää kutsuja ensi tiistain hölmöläissparraustilaisuuteen Lähettänyt Martti Hellström klo 8: Lisäksi hänellä on myös useiden vuosien kokemus opetusalalta ja kansainvälisistä tehtävistä Aasiasta, Balkanilta ja Venäjältä.

Arto toimi Espoon opetuspäällikkönä luvun alussa, ja käynnisti fiksulla otteella paikallisen ops-työn. Viime vuosina hän on vetänyt Espoossa hyvää palautetta saanutta johtotiimikoulutusta. Meidänkin johtoryhmämme sai olla sellaisessa mukana kaksi vuotta sitten. Niin se aika menee, ja lahjakas mies etenee urallaan. Lähettänyt Martti Hellström klo 5: Kyseessä oli korkeantason delegaatio; vieraat olivat paitsi rehtoreita myös paikallisen OAJ: Olimme koululla klo Esittelin heille koulumme toiminta macin ja powerpointin avulla.

Kysymyksiä suomalaisen kouluopetuksen salaisuudesta riitti, vaikka uusseelantilaiset oppilaat ovat hekin pärjänneet hyvin mm. Vieraat vastasivat muuten TriMixin ystävyyslauluun maorien ystävyyslaululla.

Oppilaat saivat tehdä vieraille kysymyksiä. Kun katsoimme Uuden Seelannin sijantia karttapallolta, oppilaita kiinnosti, miksi heikäliset eivät putoa avaruuteen. Peterin vastauskin oli nokkela: Sama syy, miksette te nouse täällä ilmaan: Sitten vieraille tarjottiin hernekeittoa. Koululounaalla seuraa pitivät oppilasparlamentin edustajat. He kertoivat, mitä hyvää koulussamme on ja mitä lasten mielestä pitää kehittää.

Opettajat eivät koskaan opettaneet koko luokkaa, vaan aina pientä taso ryhmää kerrallaan. Noin oppilaan koulussa oli rehtorin lisäksi kokopäivätoiminen apulaisrehtori, kaksi osa-aikaista apulaisrehtoria, kolmen hengen toimisto ja täyspäiväinen koulukirjaston hoitaja.

Olimme heidän vierailunsa ainoa koulukohde, ja siksikin päivä oli heistä upea. He ihastelivat oppilaitamme, jotka olivat olleet suloisia. He aistivat koulumme lämpimän ilmapiirin, ja sen työnilon joka lapsista ja opettajista välittyi. Suuren vaikutuksen heihin teki taiteen keinojen käyttö opetuksessa. Lähettänyt Martti Hellström klo 6: YT-istunnon avasi naapurilukion rehtori Markko Haimakainen. Sekin sai ystävällisen palautteen. Ehdimme myös käsitellä pienryhmissä kaupungin palkitsemisperiaatteet.

Oppilaat olivat saaneet valita itseään kiinnostavimman tavan käsitellä tulevaisuutta: Minulla oli noista viimeinen- ja kaikki 23 osallistujaa olivat muuten poikia.

Virittäydyimme aiheeseen U-tubin avulla Katsoimme clipsejä Jetsoneista, vanhoista tulevaisuusuutisista ja yhä vaikuttavan Zagerin ja Evansin "In the Year ", josta löytyi upea visuaalinen versio osoitteesta http: Siestan jälkeen kukin paja esitti salissa ja SixMIx-luokassa töittensä tulokset. Lapset olivat tehneet upeita ja hauskoja juttuja. Maailman pelastajat keksivät hienot ratkaisut ilmastonlämpenemiseen, veden nousuun, tulviin ja mm.

ENNEN kotiinlähtöä ehdimme vielä toteuttaa yhden luokan kahtiajaon, koska meillä on nyt jäänyt kehystä vapaaksi. Jako onnistui aika hyvin, ja toinen luokan puolisko tutustui uuteen kotiluokkaansa parakissa. Vanhemmille hyvä uutinen kerrotaan tänään torstaina. Ja takaisku, josta ei nyt vielä sen enempää. Lähettänyt Martti Hellström klo 9: Kuusi ohjetta riitojen rakentavaan käsittelyyn. Teemaa on hyvä pohtia myös aikuisia koskien. Riidat nimittäin syövät energiaa, ja ratkaisemattomina tai väärin ratkaistuina ne johtavat ihmisten pahoinvointiin, väsymiseen jopa yhteisön putoamiseen työtilasta.

Riitojen rakentavaan käsittelyyn on olemassa hyviä ohjeita. Sitä pitäisi kaikin keinoin suojella ja varjella, Vanha viisaus: Ajattele, mitä sanot, ettet yhtäkkiä sano, mitä ajattelet, on totta. Meidän Mattilan Liisa on sanonut: Ajattele nätisti, mitä toinen sanoi. Älä lähde siitä, että toiset tahtovat Sinulle pahaa. Ajatteleminen on tällöin kauempaa katsomista.

Aikanaan olin Päivi Jalkasen vetämässä koulutuksessa, jossa hän opetti, kuinka tärkeää on erottaa toisistaan faktat, tulkinnat ja niiden minussa synnyttämät tunteet. Kun tunnistaa loukkaantuneensa, kannattaa vetäytyä hetkeksi fundeeraamaan: Mitä kuulin ja näin? Mitä tulkitsin sen tarkoittavan? Mitä muita tulkintoja voi olla? Millaisia tunteita eri tulkinnat minussa herättävät pelko, viha, katkeruus? Kun purkaa analyyttisesti loukkaantumiskokemustaan, tekee sen samalla itselle ja muille mahdollisimman vähän vahinkoa aiheuttavaksi.

Alä siis rakenna riitaa. Michael Fullan on oivaltavasti sanonut, että kun joku asettuu vastustamaan minun ideaani, vaistoni johtavat minua hämmästys kyllä harhaan. Olisi kuitenkin paljon fiksumpaa vartioida ja viivyttää reagointiaan.

Reaktion pitäisi aina olla sellainen, että sen jälkeen mielipide-ero on pienempi kuin ennen. Kyse on kuuluisasta dialogisesta otteesta. Jos olen loukkaantunut, minun kannattaa tarkistaa, mitä toinen tarkoitti. Minun ei tule pitää omaa tulkintaasi ainoana tai oikeana.

Suomalainen kansanviisaus on samalla asialla sanoessaan: Idea menee yksinkertaisesti niin, että jos olen loukkaantunut toiselle, sanon hänelle: Et varmaan tarkoittanut pahaa, mutta milloin voisimme jutella asiasta. Annan toiselle mahdollisuuden tarkentaa, mitä hän sanoi ja mitä tarkoitti. Kysyn niin kauan, että ymmärrän. Voin myös ystävällisesti pyytää toista kertaamaan perusteensa kantaansa.

Aina voi pahoitella sitä, että toiselle on ollut vaivaa ja tullut pahaa mieltä siitä, mitä on tehnyt. Niin inhimillistä kuin pahan olon jakaminen onkin, ongelmat eivät todellakaan ratkea toisten vaan sen toisen kanssa puhumalla. On tärkeää vartioida omaa suutaan. Usein loukkaantumisen purkamisesta alkaa pitkä loukkaantumisten ketju.

Asialliseen työkäyttäytymiseen kuuluu pikemmin vastuullinen kierteen katkaiseminen. Eli kääntäen, jos minä kuuluun niihin toisiin enkä ole se toinen , minun tehtäväni on katkaista uhkaava vihastumisten laajenemisen kierre.

Katkaisen sen rohkaisemalla loukkaantunutta puhumaan sille toiselle. Minun ei pidä rohkaista toista loukkaantumisessaan. Ja erityisesti riidan osapuoleksi on herkkä joutumaan esimies.

Hän kun on aina jollain lailla toisten toiveiden tiellä. Jos riitaa ei hoideta heti asianosaisten kesken, vaan Turuilla ja toreilla, ongelma ei poistu, ei ratkea, se pahenee, se syvenee ja se vaikeutuu.

Ollaan siis eri mieltä jostain. Erimlelisyys ei ole pahasta. Se on jopa uusien luovien ratkaisujen syntymisen ehto.

Erimielisyys tulisi kuitenkin käsitellä. Hoitamaton erimielisyys kehittyy häiriöksi. Häiriössä asiat eivät enää toimi niinkuin ennen. Energia alkaa valua työstä muuhun. Vihan vallassa leviää putkinäkö, oman edun tavoittelu korostuu, ja vastavuoroisuus katoaa.

Ennemmin tai myöhemmin tapahtuu yhteenotto. Ilkeänä puheena selän takana. Kumpikin osapuoli tajuaa tilanteen. Häiriö on muuttunut avoimeksi konfliktiksi. Loukkaantunut on julistanut sodan, eikä halua neuvotella rauhasta. Avoin konflikti laajenee vääjäämättä riidan osapuolien lisäksi muihin. Loukkaantunut kerää itselleen tukijoukkoja. Joukot alkavat näykkiä toisiaan, jopa puhua pahaa toisista mm.

Muut tahot huomaavat riidan; henkilökunta, johtokunta, koulutuskeskus jne. Ote karkaa tahoille, joihin ei ole helppo vaikuttaa. Kriisi syvenee pahimmassa tapauksessa kaaokseksi, jossa työyhteisö alkaa ajelehtia ja menettää toimintakykynsä. Autokoulun uudistuksessa piilee riski yllättävistä kuluista — selvitimme muutokset kohta kohdalta: Katso 6 asiaa, joita autokouluun menevän kannattaa pohtia.

Inssiajoissa ruuhkaa kaikkialla Suomessa — Ajokoululaiset haluavat suorittaa kokeen ennen lakimuutosta. Ajokorttiuudistus ja kiristyneet vuokraehdot pakottavat ratayrittäjä Jari Poutalan pistämään pillit pussiin — Muuttuva lainsäädäntö voi autioittaa ajoharjoitteluradat. Professori arvioi, että nopea autokoulu voi olla riski nuorille miehille — itsehillintä pettää turhan helposti. Suomalaiset rauhanturvaajat kertovat kokemuksiaan: Työtä 50 asteen kuumuudessa, kohtaamisia eri kulttuureiden kanssa, mutavelliä, saunomista ja auringonlaskuja kattoterassilla.

Susan Humppi polkee 10 päivässä Jyväskylästä Pariisiin: Hyvän asian puolesta pystyy istumaan 1,5 viikkoa hankalasti. Kysyimme miksei sen hoidosta makseta kelakorvausta. Syyhypunkki kukoistaa pakolaisleirien kärsimyksessä — ihotautilääkäri arvioi viheliäisen taudin yleistyneen Satakunnassa.

Nuori mies käytti vuotiasta hyväkseen Kaisaniemen puistossa — latasi sukupuoliyhteyden jälkeen yhteiset pusukuvat Facebookiin. Kankaanpäässä toimivan kuljetusliikkeen vastuuhenkilöt tuomittiin törkeistä talousrikoksista — verottajalle jättikorvaukset.

Satakuntaliitto ehti aloittaa 16 henkilön rekrytoinnin ennen tietoa soten lykkääntymisestä — Maakuntajohtaja: Miksi jotkut kaatuilevat humalassa? Missä menee alkoholimyrkytyksen raja? Ohjeet javascriptin päälle kytkemiseen: Käytämme Alma Median sivustoilla evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista hyväksyt evästeiden käytön. Alma Media voi tarjota sijaintiisi perustuen kohdennettua sisältöä, mainontaa ja säätietoja. Sijaintitiedot voidaan yhdistää palveluiden käytöstä kerättyihin tietoihin.

Porilaine Meirän kekkerit Peräkonttikirppis Näköislehti. Satakuntalaiset paikkakunnat pistävät silmään Suomen luonnosta löytyy kymmeniä myrkyllisiä kasveja.

Suurin osa niistä on helppo erottaa syötävistä kasveista. Poliisi joutui käyttämään ampuma-asetta lauantaina puoliltapäivin Helsingin Vaasanaukiolla.

Tilanne sai alkunsa, kun poliisipartio oli paikalla Vanhoillislestadiolaisten Suviseuroja vietetään tänä vuonna Äänekoskella. Joensuun upouudella pesäpallostadionilla nähtiin juuri ennen naisten Itä-Länsi- ottelua arvovieras, kun myös auringonpaiste saapui kunnioittamaan Muistatko vielä, ketkä olivat SuomiAreenan kuumimmat nimet viime kesänä tai kuka sanoi ja mitä vuonna ?

Häklit saunovat merikontissa — kontissa on lähes yhtä paljon tilaa kuin heidän mökissään. Suomi-Areenan ohjelma julki — tänä vuonna pelataan jääkiekkoa ja kuullaan puolueiden puheenjohtajien arvopuhetta.

Olivia kyllästyi veljensä Rasmuksen kanssa Luvian vähäiseen kahvilatarjontaan — nyt nuorten kesä kuluu itse tehtyjä juustokakkuja ja kalaleipiä myydessä: FC Jazzin lupauksen hieno tarina Ghanan hiekkakentiltä Valioliigan porteille: Näin toimii Tor-verkon härski huumekauppa: Porilla ja Raumalla omat suuret myyntipalstat — houkuttimina maistiaiset ja jopa äitienpäivän alennukset.

Omat hautajaiset ja kuolinilmoitus on suunniteltu, mutta savikukon kohtalo painaa vielä Sirpan mieltä. Kahden kuukauden kuluttua tolpalla ei kannata hypätä ensimmäiseen taksiin, sillä hinta saattaa yllättää — Näin uusi laki muuttaa taksin käyttöä.

...

Tältä Suviseurat näyttää ilmasta: Jos mökkinaapurissa ollaan alasti uimaan mennessä, pakkoko sitä on puskien välistä vahdata. Olin köyhille tarkoitetussa ruokajakelussa, kun eräs herra etuili — millään tavalla etuilemisen ei pitäisi olla sallittua.

Yrittäjätutkinnon parasta antia ovat oma liiketoimintasuunnitelma ja henkilökohtainen sparraus. Linja-auto jyräsi koiran päälle Kotkassa — pelastajat laittoivat pystyyn hydraulisen nosto-operaation. Ranska rokotti vastaiskuista — Argentiinan pääluotsi Jorge Sampaoli myönsi: Autokoulun uudistuksessa piilee riski yllättävistä kuluista — selvitimme muutokset kohta kohdalta: Katso 6 asiaa, joita autokouluun menevän kannattaa pohtia.

Inssiajoissa ruuhkaa kaikkialla Suomessa — Ajokoululaiset haluavat suorittaa kokeen ennen lakimuutosta. Ajokorttiuudistus ja kiristyneet vuokraehdot pakottavat ratayrittäjä Jari Poutalan pistämään pillit pussiin — Muuttuva lainsäädäntö voi autioittaa ajoharjoitteluradat. Professori arvioi, että nopea autokoulu voi olla riski nuorille miehille — itsehillintä pettää turhan helposti. Suomalaiset rauhanturvaajat kertovat kokemuksiaan: Työtä 50 asteen kuumuudessa, kohtaamisia eri kulttuureiden kanssa, mutavelliä, saunomista ja auringonlaskuja kattoterassilla.

Susan Humppi polkee 10 päivässä Jyväskylästä Pariisiin: Hyvän asian puolesta pystyy istumaan 1,5 viikkoa hankalasti. Kysyimme miksei sen hoidosta makseta kelakorvausta. Syyhypunkki kukoistaa pakolaisleirien kärsimyksessä — ihotautilääkäri arvioi viheliäisen taudin yleistyneen Satakunnassa. Nuori mies käytti vuotiasta hyväkseen Kaisaniemen puistossa — latasi sukupuoliyhteyden jälkeen yhteiset pusukuvat Facebookiin.

Kankaanpäässä toimivan kuljetusliikkeen vastuuhenkilöt tuomittiin törkeistä talousrikoksista — verottajalle jättikorvaukset. Satakuntaliitto ehti aloittaa 16 henkilön rekrytoinnin ennen tietoa soten lykkääntymisestä — Maakuntajohtaja: Miksi jotkut kaatuilevat humalassa? Missä menee alkoholimyrkytyksen raja?

Ohjeet javascriptin päälle kytkemiseen: Käytämme Alma Median sivustoilla evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista hyväksyt evästeiden käytön. Alma Media voi tarjota sijaintiisi perustuen kohdennettua sisältöä, mainontaa ja säätietoja. Sijaintitiedot voidaan yhdistää palveluiden käytöstä kerättyihin tietoihin. Porilaine Meirän kekkerit Peräkonttikirppis Näköislehti. Satakuntalaiset paikkakunnat pistävät silmään Suomen luonnosta löytyy kymmeniä myrkyllisiä kasveja.

Suurin osa niistä on helppo erottaa syötävistä kasveista. Poliisi joutui käyttämään ampuma-asetta lauantaina puoliltapäivin Helsingin Vaasanaukiolla. Tilanne sai alkunsa, kun poliisipartio oli paikalla Vanhoillislestadiolaisten Suviseuroja vietetään tänä vuonna Äänekoskella. Joensuun upouudella pesäpallostadionilla nähtiin juuri ennen naisten Itä-Länsi- ottelua arvovieras, kun myös auringonpaiste saapui kunnioittamaan Muistatko vielä, ketkä olivat SuomiAreenan kuumimmat nimet viime kesänä tai kuka sanoi ja mitä vuonna ?

Häklit saunovat merikontissa — kontissa on lähes yhtä paljon tilaa kuin heidän mökissään. Suomi-Areenan ohjelma julki — tänä vuonna pelataan jääkiekkoa ja kuullaan puolueiden puheenjohtajien arvopuhetta. Niko voitti Big Brotherin, onneksi olkoon! Ihan tosissani etsin seuraa. En kait minä täällä ihan huviksenikaan ole olen kiinnostunut historiasta, tiedonnälkääni tyydytän lähinnä wikipedian kautta. Fingerporit myös kovassa kulutuksessa. Nyt on kuntoilukipinä purru ja musta tullu urheiluhullu.

Seksiseuraa ja seksisuhde löytyy nykyään helpoiten netistä. Esittelemme parhaat sivustot seksiseuran hakuun. Saat seksiseuraa heti ja nopeasti. Nalle Puhin tarinoissa seikkailee poika nimeltään Christopher Robin, suomalaisessa versiossa Risto Reipas. Hahmo sai alkujaan nimensä Milnen pojan mukaan.

Lisäksi Puhin parhaita ystäviä ovat Nasu, Ihaa. Hyvää ystäväpäivää kaikille ystäville! Ihaa ', hän sanoi juhlallisesti, ' minä Nalle Puh, etsin sinun häntäsi. Et kuten eräät ', hän lisäsi. Luokse hyvän ystävän, sydämen mä lähetän! Isabella Rossa - vse Top Finnish Adult Dating Site - vse Real Homemade sextape hot milf getting.

Combine search withgirlfriendsusansilveralastonanalfuckingpartysexypillu levottomatsuomipornteencouplegirlcreampieanal-sexsuomalaistasuomiporno hippiesuomalainenmaturesexpornsuomestacoroasczechswallowamateur webcamlotharsuomipornoabigfinlandgermanfuckteensorgasmseksitreffitpublic scandinaviagirls. Niinkuin toivon muidenkin Owo sisältyy hintaan ja varvien välillä voi lueskella tytön kanssa tsekkiläisiä pornolehtiä ja ja syödä tarjolla olevia karkkeja.

Harrastavat oikeasti tyrmäystippoja eli juo vain pulloista joiden avaamisen näet. Paras naida video- ja porno elokuvat kanssa ajeltu pillu olemme gathered täällä. Saada sinun ilo varten vapaa! Length katselua iso vittu Vapaa Porno Elokuvat - Suosituin ilmainen porno videoita eri luokkiin ja tyylilajit vse Upea punapää kattaa itsensä lämpimällä kusta. Caught punapää anime isot tissit vittu by mons.

Bondage anime kaveri saa imeä hänen munaa ja ho. Ilmaisia seksi- ja pornovideoita. Pillutaivas tarjoaa tuhansia ilmaisia seksi- ja pornovideoita - tutustu laajaan valikoimaamme ilmaisia porno- ja seksivideoita ja valitse suosikkisi. Iso tissi strippari Paras porn XXX porno!

Valtava kokoelma vapaa porno videoita, että voit katsella laadukkaita ilman Lataa, rekisteröintiä ja SMS! Tule ja Katso uusi online porno joka päivä. Creampie Paras porn XXX porno! Tervetuloa netin kuumimpaan liveseksichatiin!

Tuomme sinulle seksikkäitä beibejä ympäri maailmaa - he kaikki odottavat innokkaina päästäkseen riisuutumaan sinulle ja pakenemaan kanssasi seksin maailmaan livekameroiden edessä. Nämä tosielämän beibit laittavat pornonäyttelijöiden suoritukset häpeään!. Nauti netin laajimmasta valikoimasta web-kameraseksimalleja, jotka ovat valmiina aikuisten chatiin - teinit, maturet, MILFit, mustat tytöt, todelliset amatöörit, beibit ja monet muut - kaikki nämä upeat kameratytöt ovat valmiita livepornochatiin kanssasi!

Valitse haluamasi malli ja nauti ilmaisesta seksichatista tai siirry täysin. Jos homma sujuu netissä, sopikaa tapaaminen ja nussikaa oikeasti. Kaikki Rikkoa videot varten vapaa ja vain paras laatu. Mekko paksumahaiselle mekko luku puhelinseksiä tytöiltä anaali valkaisu Kulli eka kerta peppuun thai hieronta red tube kemi hieronta.

Mies ja nainen alasti hieronta videot; Alaston somi ravintola caramba; Hallilan pizzeria runkkaus kuvat Thai tyttö anaali valkaisu kuvahaku ympärilrikattu kuvahaku. Parasta pillua kosketin siskon persekuvat jenni saari markku nurmijärvi.

Seksikkäin pillu naida sex thai hieronta katriina. Oct 02, sybian anaalin. Maajussille morsian ohjelmasta tuttu Jenni Liekari nai Mr Lotharin kanssa. Jenni Liekari ottaa auliisti suonikkaan sisäänsä ja nauttii. Torstai klo Matias Savolaisen morsianehdokas Jenni yllättää rohkealla aikuisviihdevideolla. Matias Savolaiselle Jennin tausta tuli täytenä yllätyksenä.

Maajussille morsian -ohjelman morsianehdokas Jenni Liekari esiintyy tuoreella pornovideolla vse Suomi nainen runkkaa video ilmainen raju.

Tukiainen nakuna uhkea sex porno videot yottube seksi maksullinen nainen Thai hieronta shemal. Hot Tiinan tissi kuvat naisten pilluja janikan suihkuvideo tyttö anal sex video.

Redhead thief Skylar Snow fuck infront of mom 8: Pikku tisu webcam porno panoseuraa fi naiset vanhat ihmiset best free new tube8. Sexseura turku ilmaiset seksivideot seksiä suomi. Taina isotissi miesseuraa vanhempi nainen isot pyllyt seksivideot mista ostaa kesämökki porno naapurin kikkeli esittely myydään seksiä Ilmais eläin seksi chatti xxx lihava teini kuvat nuorten naisten perseet väkisin makuu.

Ilmaista seksiä kiteeltä kotirouva eroottiset. Kiimaiset naiset nakasagissa japanissa thai hieronta espoo tsekki naisia videot imetään seksiä myydään pikkarit iso kyrpänen turkkilainen kylpylä ylilauta erotiikk.

Parhaat ilmaiset seksivideot saumasukat naiselliset naiset kumipuku ilmaistapornoa sexwork kuopio thai-hieronta joukko gay teini pillua täti haluaa.

Romanian independent escort chat trondheim, Flotte damer looking for a fuck buddy. Naturist sex oslo escort girls, Escort Massage Girls in Hedmark. Over meg gammel fra trondheim jente. Prostitusjon er verdens farligste "yrke".

Jun 24, - Sex posisjon eskorte hedmark, Escort. See all the tempting escorts in Finland here. Oulun sinkut tapaavat mitä erikoisimmissa paikoissa ja Treffimaisterin Oulun kirjeenvaihtaja listaa nyt 7 vinkkiä seuranhakuun tässä pohjoisen pääkaupungissa. Oulussahan on populaa jo yli On paljasjalkaisia oululaisia kuin myös runsaasti muuttajia ympäri Suomea.

Yliopisto, ammattikorkeakoulut ja muut. Vaikkeivät kaikki yksin asuvat toki sinkkuja olekaan, lienee heitäkin melkoinen määrä. Oulussa on sinkuille monenlaista tekemistä. Kaupunki on tunnettu muun muassa opiskelijoistaan ja tietotekniikastaan, mutta. Itselläni on seuraavissa täällä eli suomin treffeissä, vse Ja voin sanoa, että en ole mihinkään muuhun. Liittyvä viesti ilmaiset suomalaiset pornovideot suomi 24 treffi lihavat pillut himoshotelli sex in helsinki oroskooppi nainen etsii nuorempaa miestä.

Nainti video porno finland. Valintatalo vantaa escorts finland; Hyvä nainti mitä kihlajaislahjaksi; Ilmais chatit ekontakti seksi treffi naisille youtube fleshlight kokemuksia lisa. Suomiporno elokuvat thai hieronta järvenpää - search. Ilmaisia suomiporno videoita thai hieronta video Pilluja mistä löytää nainen.

Respectfully Asking Girls To Cuddle Bb johanna tissit seksikauppa joensuu Teinityttöä viettelin mummoni pilluun espoo kauniita seksitarinoita nuorityttö naapurimökin poika uimassa. Eroottista Hierontaa ei seksia chat free sex aa sexsiä videoita jossu Onko oulussa huoria hartola thaihieronta ilmais pornoa.

Pietarin sukupuoli kohtaus opas slaavilaisten seuralaisista auttaa tapaa Venäjän tytöt kautta Pietarin escort virastojen striptiisiklubit ja eroottinen hieronta salongit. Taloudellinen Russian Girls, St. Petersburg saattajat palvelua luonnollisen näköinen Venäjän tytöt halpaa hinnat. Petersburg escort toimisto kuumalla Venäjän Babes monet tytöt tarjoavat tulevat suun ja anaaliseksiä lisäveloituksesta, toveruutta kuljetusten aikana on posible samoin. Olen 25 -vuotias, suloinen ja iloinen Elite-saattori Pietarinburgista, Venäjästä.

Haluaisin tavata hyviä ihmisiä ja olla hyvä aika. Viestiketju alueella 'Eroottiset tarinat', aloittaja msJack, Mies peittää alavartaloni pyyhkeellä ja alkaa hieroa hartioitani edeten kohti alaselkääni. Hieroja saa uutta puhtia ja lisään löylyä kertomalla mieheni ihanasta sopivan paksusta peniksestä joka hieroo minua oikeista paikoista, terskasta joka tuntuu. Hinnat ja palvelut riippuu ihan paikasta. Oikeestaan kaikissa paikoissa missä olen käynyt on saanut aikalailla mitä tahansa kuhan tuohta löytyy..

Ite olen pannut pariin kertaan, saanut käsi hoitoja ja multa on otettu suihin. Toinen puoli ajasta käytetään eroottiseen hierontaan. Hieronta on jokaisella ihmisellä erilaista, sillä tuntemuksemme ja.

Jack ja Emily ; Kiimainen Rakel Liekki survoo vittuunsa erilaisia vihanneksia ; Red Sonja nielee spermaa ; Suomalaista naista pannaan terassilla ja masturbointia auton päällä ; Villi-Ira. Rakel Liekki saa päivää sitten. Pullea seksin nälkäinen Suomityttö Pikku Paukku saa kyrpää Mr. Lotharilta Pullea seksin näl päivää sitten. Ilmaista pillua video thai hieronta tampereella Hieronta - erotic thai massage, Seksitreffit pk-seuraa Rokkibaari tampere call girls helsinki.

Ilmainen eroottinen video alaston nainen ja mies, Thai massage sex jvc Finnish Sex Finnish beauty. Suuri kovacorea ilo alkaen vse HD mom sex videos only xxx video- leikkeit ja Paras mom sex videos only HQ porno elokuvat.

Kaikki mom sex videos only videot varten vapaa ja vain paras laatu. Kokeile hieman erilaista värityskirjaa. Värityskirjat eivät sinänsä ole mitään uutta, mutta tällä kertaa ne on markkinoinnissa linkitetty stressin lievittämiseen, ja se vasta onkin puhutellut ihmisiä Netistä voi tulostaa myös ilmaisia värityskuvia.

VLC DIEETTI HOMO FULL PORN MOVIES

Maksullista seuraa homo avoin yli kokkola

Gay turku thai hieronta deittihaku

Erityisesti tarvetta on varastotiloille. Tällä tasolla ihmisen kasvuun liittyy oppiminen. Ensimmäinen niistä julkaistiin helmikuussa ja viimeinen huhtikuussa Hän voi harjoitella opetusta sekä kenttäkouluissa että erillisissä harjoittelukouluissa. Paavi suositumpi kuin maailman poliittiset johtajat Kristityt johtajat tuomitsevat Pakistanin pääsiäisiskun Evankeliumi etenee Espanjassa Välikysymys arkkipiispan lausuman johdosta Empoweredsuurtapahtumaan odotetaan tuhansia Tutkija: Siksi olisi niin tärkeää vaalia jokaisen työintoa ja osaamista. MUTTA ei tämä perjantai ollut ihan nurinperinpäivä.